FİZİK 10. Sınıf

İÇİNDEKİLER

 

 

ÜNİTE - 1

 

1. MADDENİN KATI HÂLİ VE ÖZELLİKLERİ

1.1  KATILARIN ÖZELLİKLERİ

1.2 HACİM

1.2.1 Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacmi

1.2.2 Düzgün Olmayan Katı Cisimlerin Hacimleri

1.3. KÜTLE VE AĞIRLIK

1.4 ÖZ KÜTLE

1.5. KATILARIN YÜZEY ALANLARI

1.6. KESİT ALANI VE KATILARIN DAYANIKLILIĞI               

1.6.1 Kesit Alanı

1.6.2 Kesit Alanına Bağlı Dayanıklılık

1.6.3 Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık

1.6.4  Dayanıklılığın Makro Boyuttaki Sonuçları

1.6.5 Dayanıklılığın Mikro boyuttaki sonuçlar

 

2. SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

2.1 SIVILARDA KARIŞIM VE  KARIŞIMIN ÖZ KÜTLESİ

2.2. DURGUN SIVILARIN BASINCI VE BASINÇ KUVVETİ

2.3. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

2.4 YÜZEY VE ARA YÜZEY GERİLİMLERİ

2.4.1 Yüzey Gerilimi

2.4.2 Yüzey Gerilim Kuvveti

2.4.3 Kohezyon ve Adezyon kuvveti

2.4.4 Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi

2.4.5 Yüzey ve Ara Yüzey Gerilimlerinin Ölçülmesi

2.4.6 Çözeltilerde Yüzey Gerilimi

 

3. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

3.1 GAZ BASINCININ ÖLÇÜLMESİ

3.2 GAZLARIN KİNETİK KURAMI

3.3 ATMOSFER VE YAPISI

3.3.1 Atmosferde Bulunan Gazlar

3.3.2 Atmosferin Özellikleri

3.3.3 Dünyada Atmosferin Olmasının Sonuçları

3.3.4 Atmosferin Faydaları

3.3.5 Atmosferi Oluşturan Tabakalar

3.3.6 Günlük Hayatımızdaki Gazlar ve Kullanım Alanları

3.3.7 Ozon ve Ozon Tabakası

3.3.8 Ozonun Oluşumu ve Yok Edilmesi

3.3.9 Ozonu Yok Eden Başlıca Kimyasal Bileşikler ve Özellikleri

3.4 MADDENİN 4. HÂLİ PLAZMA VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

3.4.1 Plazmanın Tanımı

3.4.2 Plazmanın Özellikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE - 2

 

1. KUVVET VE ETKİLERİ

1.1 Kuvvet

1.2 Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi

1.3 Bilinen Bazı Kuvvet Çeşitleri

1.4 Vektörel  Bir Nicelik Olarak Kuvvet

1.4.1 Kuvvetin Vektörel Gösterimini Tanımlayan Özellikler

1.4.2 İki Kuvvetin Eşitliği

1.4.3 Bir Kuvvet Vektörün Negatifi

1.4.4 Kuvvet  Vektörlerin Taşınması

1.4.5 Kuvvetlerin Vektörel Toplama

1.4.6 Kuvvet Vektörlerin Bileşenlerine Ayrılması

1.4.7 Dik Bileşenler Metodu İle Toplama 

1.4.8 Vektörel Çıkarma

1.4.9 Bir Vektörün Skalerle Çarpımı ve Skalere Bölümü

1.4.10 Kosinüs Teoremi

1.5 KUVVETLER İÇİN DENGE

1.6 KESİŞEN KUVVETLERİN BİLEŞKESİ VE ÖZELLİĞİ

1.6.1 Kesişen Kuvvetlerin Dengesi

1.6.2 Lami Teoremi

1.6.3 Aynı Yönlü Paralel Kuvvetlerin Bileşkesi

 

2. YERYÜZÜNDE HAREKET VE NEWTONUN HAREKET KANUNLARI

2.1 EYLEMSİZLİK KANUNU

2.2 HAREKET

2.2.1 Fiziksel Niceliklerin Tanımlanması

2.3 DOĞRUSAL HAREKET

2.3.1 Düzgün Doğrusal Hareket

2.3.2  İş

2.4 BAĞIL HAREKET

2.5 NEHİR PROBLEMLERİ

2.5.1 Nehrin Akıntı Hızı Doğrultusunda Hareket

2.5.2 Akıntıya Dik Doğrultuda Hareket

 

3. NEWTONUN İKİNCİ KANUNU

3.1 DÜZĞÜN DEĞİŞEN DOĞRUSAL HAREKET (sabit ivmeli )

3.2 ATIŞ HAREKETLERİ

3.2.1 Serbest Düşme Hareketi

3.2.2 Sürtünmesiz Ortamda Aşağıya Düşey Atış

3.2.3 Sürtünmesiz Ortamda Yukarıya Düşey Atış  

3.2.4. Belli Yükseklikten Aşağıdan Yukarı İlk Hız İle Düşey Atış

3.2.5 Sürtünmeli Ortamda Serbest Düşme (Limit Hız)

3.3. YATAY ATIŞ

3.4 EĞİK ATIŞ

 

4. NEWTONUN ÜÇÜNCÜ KANUNU

4.1 CİSİMLERİN ÇEŞİTLİ ORTAMDAKİ HAREKETLERİ

4.1.1 Yatay Düzlemde hareket

4.1.2 Eğik Düzlemde hareket

4.1.3 Sabit makara sisteminde hareket

4.2 SİSTEM İÇİ VE SİSTEM DIŞI KUVVETLER

 

5. EYLEMSİZLİK MADDELERİN ORTAK BİR ÖZELLİĞİDİR

5.1 Eylemsizlik Kuvveti

 

 

ÜNİTE - 3

 

1.  DURGUN ELEKTRİK (ELEKTROSTATİK)

1.1 ELEKTRİKLENME

1.1.1 Elektrik yükü

1.1.2 Elektriklenme Çeşitleri

1.1.3  Elektroskop

1.1.4 Topraklama

1.2. İLETKEN VE YALITKAN CİSİMLERDE YÜK DAĞILIMI

1.3 NOKTASAL YÜKLER ARASINDAKİ KUVVET (COULOMB YASASI)

1.3.1 Elektrostatik kuvvet (Coulomb Kuvveti)

1.3.2 Dielektrik Katsayı (Geçirgenlik Katsayısı)

1.4 ELEKTRİKSEL ALAN VE KUVVET

1.4.1 Elektirk Alan Çizgileri

1.4.2 Elektrik Alanı (Elektrostatik Alan)

1.5 NOKTASAL YÜKÜN ELEKTRİK ALANI VE ELEKTRİKSEL KUVVETİ

1.6 ELEKTRİKSEL POTANSİYEL FARKI VE ELEKTRİK POTANSİYEL ENERJİ

1.6.1 Elektrik Potansiyel Enerji

1.6.2 Bir Noktanın Elektrik Potansiyeli ( gerilim)

1.7 Yüklü iki iletken levhanın elektrik alanı ve potansiyel farkı (KONDANSATÖRE YOLCULUK)
1.7.1 Sığa Kavramı

1.7.2 Kondansatörlerde Depo Edilen Enerji

1.7.3 Kondansatörlerde seri bağlanma

1.7.4 Kondansatörlerde paralel bağlanma

 

2. ELEKTRİK AKIMI

2.1 ELEKTRİK AKIMININ ÖLÇÜLMESİ

2.1.1 Elektrik Akım Yönü

2.1.3 Basit Bir Doğru akım devresi

2.1.4 Potansiyel Farkı (Gerilim)  ve Akım Şiddetinin Ölçülmesi

2.2 Doğru akım Kaynakları

2.2.1 ELEKTROLİZ

2.2.2 Piller ve Pil Çeşitleri

2.3 DOĞRU AKIM DEVRELERİNDE ELEKTROMOTOR KUVVETİ (EMK)

2.3.1 Üreteçlerin İç Direnci

2.3.2 Üreteçlerin Bağlanması

2.3.3 Üreteçlerin Tükenme Süresi

2.4 BİR ELEKTRİK DEVRESİNİN ENERJİSİ

2.4.1 Elektriksel Enerjinin Isı Eşdeğeri

2.4.2 Elektriksel Güç

2.4.3 Lambalar

2.4.4 Lambaların Işık Şiddeti (Parlaklığı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE -4

 

1. MODERN FİZİK

1.1 MODERN FİZİĞİN DOĞMASINA NEDEN OLAN OLAYLAR

1.1.1Siyah Cisim Işıması

1.1.2 Fotoelektrik Olay

1.1.3 Compton Olayı

1.1.4 Frank-Hertz Deneyi

1.1.5 Işığın Dalga-Parçacık İkilemi

1.2 KLASİK VE MODERN FİZİK ARASINDAKİ FARKLAR      

 

2. ÖZEL GÖRELİLİK

2.1 GÖRELİLİKTE TARİHSEL GELİŞİM

2.1.1 Referans Sistemleri ve Özellikleri

2.1.2 Eylemsiz Referans Sistemleri

2.1.3 Eylemli Referans Sistemleri (ivmeli)

2.1.4 Michelson-Morley Deneyi

2.2 ÖZEL GÖRELİLİK TEMEL KABULLERİ

2.3 UZUNLUK KISALMASI VE ZAMAN GENİŞLEMESİ

2.3.1 Uzunluk Kısalması

2.3.2 Zaman Genişlemesi

2.4 KÜTLE VE ENERJİ EŞDEĞERİ

 

ÜNİTE – 5

 

1. DALGALAR

1.1 DALGA HAREKETİ

1.2 DALGALARIN ÖZELLİKLERİ

1.4 DALGA ÇEŞİTLERİ

1.5 MEKANİK DALGALAR

1.6 SARMAL YAYLARDA DALGA HAREKETİ

1.6.1 Sarmal Yaylarda Yansıma

1.6.2 Atmaların Farklı Yaylarda Yansıması ve İletilmesi

1.6.3 Atmaların Birbiri İçinden Yürümesi ve Üst Üste Binmesi

1.7 SARMAL YAYLARDA KARAKLI DALGALAR VE GİRİŞİM

 

2. SU DALGALARI

2.1 SU DALGASI HAREKETİ

2.1.1 SU DALGASI MODELİ

2.2 SU DALGALARINDA YANSIMA

2.2.1 Doğrusal Dalgaların Yansıması

Doğrusal Dalgaların Çukur Engelde Yansıması

2.2.3  Doğrusal Dalgaların Tümsek Engelde Yansıması

2.2.4 Dairesel Dalgaların Yansıması

2.3 SU ORTAMINDA DALGALARIN YAYILMA HIZI

2.3.1 Stroboskop

2.4 SU DALGALARINDA KIRILMA

2.5 Parabolik Sınırlarla Birbirinden Ayrılan Farklı Derinlikteki Su Ortamlarında Dalganın Kırılması

2.5.1 Doğrusal dalgaların ince kenarlı mercek biçimli sığ engele gelişi

2.5.2 Dairesel dalgaların ince kenarlı mercek biçimli sığ engele gelişi

2.5.3 Doğrusal dalgaların ince kenarlı mercek biçimli derin engele gelişi

2.5.4 Doğrusal dalgaların kalın kenarlı mercek biçimli sığ engele gelişi

2.5.5 Doğrusal dalgaların sığ ortamdan kalın kenarlı mercek biçimli derin engele gelişi

2.6 DALGA BOYU VE YARIK GENİŞLİĞİNİN KIRINIM OLAYINA ETKİSİ

2.7 SU DALGALARINDA GİRİŞİM

 

EK

DENEY – 1

DENEY - 2

YAZAR: Mesut Kahveci
YAYINEVİ: ORAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !